لینک کوتاه مطلب : http://varzeshepars.ir/?p=652

QR: رئیس گروه ورزشهای روستایی : بازیهای بومی و محلی ریشه در هویت هر ملتی دارد