۱۰:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

آوای ورزش در همسایگی به روایت تصویر

آوای ورزش در همسایگی عنوان طرحی است که توسط هیات ورزش های همگانی استان فارس در ۱۵ مجتمع بزرگ مسکونی کلان شهر شیراز اجرا شده است. […]